APOP team

Het APOP team bestaat uit de volgende personen:
APOP team
Staand vlnr
Dr. Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde, projectleider
Laura Blomaard, arts-onderzoeker
Jacinta Lucke, arts-onderzoeker, spoedeisende hulp arts
Dr. Bas de Groot, spoedeisende hulp arts

Zittend vlnr
Jelle de Gelder, arts-onderzoeker, huisarts i.o.
Anja Booijen, SEH verpleegkundige

Niet op de foto
Prof. dr. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde
Frederique de Croock, verpleegkundig specialist geriatrie i.o.
Paula van Bekkum, SEH verpleegkundige