Video's

De oudere patient op de SEH - deel 1
Hoe beleeft de acuut zieke oudere de spoedeisende hulp? In de eerste video wordt geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden voor ouderen.

De oudere patient op de SEH - deel 2
Hoe beleeft de acuut zieke oudere de spoedeisende hulp? In de tweede video wordt wel rekening gehouden met specifieke omstandigheden voor ouderen.

Het APOP screeningsprogramma
Ouderen die de SEH bezoeken worden gescreend met de APOP-screener. Wat betekent de uitslag en wat gebeurt daar mee?

Veilig opgenomen in het ziekenhuis
Als de kwetsbare oudere vanaf de SEH wordt opgenomen op de afdeling, wordt de afdeling al voor de komst van de patient op de hoogte gesteld. Hoe dat werkt ziet u in deze animatie. 


Jan en APOP op de SEH

Waarom APOP op de SEH? Wat betekent dat voor de oudere patient? Maak kennis met Jan in deze animatie.