De screener

Inleiding
De APOP-screener is ontwikkeld om te gebruiken door zorgverleners op de spoedeisende hulp. Gegevens van ruim 2700 oudere spoedeisende hulp patiënten uit vier verschillende ziekenhuizen (LUMC, Alrijne ziekenhuis, HMC Bronovo en Erasmus MC) zijn gebruikt om het instrument te ontwikkelen. De APOP-screening bestaat uit negen vragen aan de patiënt en het kost een verpleegkundige minder dan twee minuten om de screening af te nemen.De vragen
De negen vragen die bij een APOP-screening aan alle oudere patiënten (70 jaar en ouder) op de SEH gesteld worden zijn:
- Leeftijd
- Geslacht
- Aankomst per ambulance
- Had de patiënt voor SEH bezoek regelmatig hulp nodig van iemand?
- Had de patiënt voor SEH bezoek hulp nodig bij baden of douchen?
- Is de patiënt in het afgelopen half jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis?
- Is bij de patiënt de diagnose dementie vastgesteld?
- Geheugen-vraag: In welk jaar zijn we nu?
- Geheugen-vraag: Kunt u de maanden in omgekeerde volgorde benoemen?
De laatste twee vragen zijn vragen om de aandacht en geheugen te testen. Deze vragen zijn geselecteerd uit de gevalideerde 6-item Cognitive Impairment Test.

Wat betekenen de uitkomsten?
Bij ongeveer 70% van de gescreende ouderen worden geen afwijkende uitslagen gevonden. Bij 30% wordt een (of beide) afwijkende uitslagen gevonden:
1. Hoog risico op ongewenste uitkomsten. Tot deze groep hoort de 20% van de ouderen met het hoogste risico op mortaliteit of functionele achteruitgang binnen 3 maanden. Als groep hebben alle patienten in deze hoog risico-groep een risico van 60% op deze ongewenste uitkomsten. Dit kan gevolgen hebben voor diagnostische en therapeutische keuzes. Bovendien is het van belang direct te starten met (plannen van) hulp bij herstel en revalidatie.
2. Aanwijzingen voor cognitieve stoornissen. Dit kan ofwel zijn omdat er vooraf al stoornissen waren (zoals de aanwezigheid van dementie), ofwel het zijn nieuwe stoornissen in het kader van een delier of een andere acute oorzaak. Als groep hebben al deze ouderen hoog risico op het hebben of ontwikkelen van een delier. Preventie, vroege herkenning en behandeling daarvan zijn van groot belang.Disclaimer
Door de APOP app te gebruiken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden en regels.De APOP app is ontwikkeld vanuit data van het LUMC en gevalideerd met data van het Alrijne ziekenhuis. Buiten deze ziekenhuizen is validatie nog niet getest. APOP app is geen medisch hulpmiddel of diagnostisch instrument, heeft uitsluitend een educatief karakter en vervangt nooit het oordeel van een arts. Gebruik van de APOP app vindt plaats op eigen risico. De app maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Ondanks zorgvuldige samenstelling kan juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet gegarandeerd worden en wordt geen verplichting aanvaard om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Elke vorm van juridische aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die kan voortkomen door het gebruik van de APOP app, worden van de hand gewezen. Alle rechten met betrekking tot de app berusten bij de medewerkers van de APOP studie. Elk ander gebruik van de inhoud van deze app, zoals kopiëren, reproduceren, publiceren of distribueren is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de projectleider van de APOP studie. De APOP app behoudt zich het recht voor om de functionaliteit, inhoud en disclaimer te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.