Screener

De screener is ontwikkeld om te gebruiken door zorgverleners op de spoedeisende eerste hulp.

U kunt de screener inzien door te klikken op de foto.
De APOP-screening is zo kort mogelijk, omdat er op de spoedeisende hulp vaak snel moet worden gehandeld. De APOP-screening bestaat uit negen vragen aan de patiënt en het kost een verpleegkundige minder dan twee minuten om de screening af te nemen. Wanneer bijvoorbeeld de leeftijd, het geslacht en de wijze van aankomst al geregistreerd zijn door de administratiebalie, worden deze automatisch al ingevuld in de screening; hiernaar hoeft de verpleegkundige de patiënt dan niet meer te vragen.

De negen vragen die bij een APOP-screening aan de oudere patiënt gesteld worden betreffen:
- Leeftijd
- Geslacht
- Aankomst per ambulance
- Had de patiënt voor SEH bezoek regelmatig hulp nodig van iemand?
- Had de patiënt voor SEH bezoek hulp nodig bij baden of douchen?
- Is de patiënt in het afgelopen half jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis?
- Is bij de patiënt de diagnose dementie vastgesteld?
- Geheugen-vraag: In welk jaar zijn we nu?
- Geheugen-vraag: Kunt u de maanden in omgekeerde volgorde benoemen?
De laatste twee vragen zijn vragen om de aandacht en geheugen te testen. Deze vragen zijn geselecteerd uit de gevalideerde 6-item Cognitive Impairment Test.

Wetenschappelijk bewijs voor de screener kunt u hier vinden.

De APOP app is ontwikkeld vanuit data van het LUMC en gevalideerd met data van het Alrijne ziekenhuis. Buiten deze ziekenhuizen is validatie nog niet getest.
APOP app is geen medisch hulpmiddel of diagnostisch instrument, heeft uitsluitend een educatief karakter en vervangt nooit het oordeel van een arts.
Gebruik van de APOP app vindt plaats op eigen risico. De app maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Ondanks zorgvuldige samenstelling kan juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet gegarandeerd worden en wordt geen verplichting aanvaard om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Elke vorm van juridisch aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die kan voortkomen door het gebruik van de APOP app, worden van de hand gewezen.
Alle rechten met betrekking tot de app berusten bij de medewerkers van de APOP studie. Elk ander gebruik van de inhoud van deze app, zoals kopiëren, reproduceren, publiceren of distribueren is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de projectleider van de APOP studie.
De APOP app behoudt zich het recht voor om de functionaliteit, inhoud en disclaimer te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.