Voor patienten

Het aantal patiënten van zeventig jaar en ouder op de Spoedeisende hulp neemt toe. Helaas herstellen niet alle zeventigplussers volledig na een bezoek aan de spoedeisende hulp. Om te zien welke patiënten het hoogste risico hebben op een moeizaam herstel, start het LUMC per 1 maart met een screeningsprogramma voor oudere patiënten op de Spoedeisende hulp.

 

Wat verandert er?

Vanaf 1 maart worden alle patiënten van 70 jaar en ouder worden bij binnenkomst op de Spoedeisende hulp van het LUMC gescreend door middel van 9 vragen. De vragen gaan over het lichamelijk en cognitief functioneren voorafgaand aan het bezoek. Om het mentaal functioneren te testen worden een aantal aandacht- en geheugenvragen gesteld. Het instrument dat voor deze screening wordt gebruikt is de APOP-screener.

 

De uitslag van de screening geeft een inschatting van het risico op moeizaam herstel of achteruitgang. Deze informatie helpt de zorgverleners om hier rekening mee te houden en de best passende zorg te bieden voor deze kwetsbare groep patiënten.

 

Bovendien zullen patiënten die volgens de screening een hoger risico hebben op moeizaam herstel of achteruitgang worden gebeld door een verpleegkundige van het ziekenhuis als ze weer thuis zijn. De verpleegkundige vraagt hoe het gaat met de patiënt en vraagt of de patiënt heeft begrepen wat er in het ziekenhuis is gebeurd en verteld. Als het nodig is geeft de verpleegkundige extra uitleg of geeft ze advies over het regelen van professionele zorg.