Verschillen in kans op opname bij jongere en oudere patiënten

Ongeveer 23% van de patiënten van <70 jaar en 43% van de patiënten ouder dan 70 jaar wordt opgenomen na een eerste hulp bezoek. Door gebruik te maken van gegevens die bij binnenkomst bekend zijn, kunnen patiënten met een zeer hoog risico op opname geïdentificeerd worden. In een recente publicatie over alle patiënten die in 2012 de spoedeisende hulp van het LUMC bezochten zijn deze resultaten beschreven. Het predictiemodel wat ontwikkeld is laat zien dat de voorspellers voor opname vergelijkbaar zijn bij jonge en oudere patiënten, maar dat we bij de oudere patiënten beter in staat zijn de hoog-risico patiënten te identificeren. Deze resultaten dragen bij aan de kennis om een screeningsinstrument voor opname te kunnen maken, om uiteindelijk te zorgen dat deze patiënten minder lang op de spoedeisende hulp hoeven te verblijven.