Beschrijving

Het APOP-programma is ontwikkeld binnen de APOP-studie, die in 2013 is gestart in het LUMC. Het doel is om de zorg voor de acuut zieke oudere op de spoedeisende hulp te optimaliseren: het geeft zorgverleners meer inzicht in de algehele situatie en kwetsbaarheid van de oudere patiënt. Daarmee kunnen zij rekening houden in de zorg aan de oudere patiënt.

Het APOP-programma bestaat uit 3 onderdelen:
1. De APOP-screener om te identificeren welke ouderen de grootste kans hebben op funcitonele achteruitgang
2. Maatregelen die op de SEH genomen worden om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van kwetsbare ouderen.
3. Overdracht van gegevens aan opvolgende zorgverleners, zowel bij opname als bij ontslag naar huist.

Gegevens van ruim 2700 oudere Spoedeisende Hulp patiënten uit vier verschillende ziekenhuizen (LUMC, Alrijne ziekenhuis, HMC Bronovo en Erasmus MC) zijn gebruikt om het instrument te ontwikkelen. Implementatie van het hele APOP-programma wordt in het LUMC uitgevoerd en geevualueerd..