Geheugenproblemen bij ouderen op de Spoedeisende hulp

Ongeveer een op de vier oudere patiënten die de Spoedeisende hulp bezoekt heeft geheugenproblemen. Deze patiënten hebben een verhoogd risico op functionele achteruitgang na 3 en 12 maanden.

De APOP studie heeft deze resultaten van 2130 patiënten uit het LUMC, Alrijne ziekenhuis en HMC Bronovo  recent gepubliceerd in Age and Ageing. SEH-arts in opleiding en promovendus J.A. Lucke: “We weten dat cognitie niet routinematig wordt gemeten bij oudere patiënten die de Spoedeisende hulp bezoeken. Dit grootschalige onderzoek onderstreept het belang om daar verandering in te brengen.” Het LUMC  zal deze screening in de praktijk implementeren om de zorg voor oudere patiënten te verbeteren.