Er komen steeds meer ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH). Ouderen liggen langer op de SEH en hebben een grotere kans op opname, wat zorgt voor organisatorische problemen die vaak in het nieuws komen. Maar ouderen hebben ook een grotere kans op andere ongewenste uitkomsten, zoals sterfte of verlies van zelfredzaamheid. Ze presenteren zich vaker met atypische klachten, of met klachten die specifiek zijn voor ouderen, zoals vallen of verwardheid.
Het APOP screeningsprogramma is ontwikkeld om de uitkomsten voor ouderen die de SEH bezoeken te verbeteren door het leveren van extra zorg. Op deze website vindt u alle informatie over het APOP screeningsprogramma.

Op 21 november 2018 presenteren we tijdens een Nationaal Symposium over Spoedzorg voor Ouderen het APOP screeningsprogramma: hoe werkt het APOP programma? Wat zijn de eerste ervaringen in de praktijk? Hoe kunnen artsen en verpleegkundigen in andere ziekenhuizen het APOP programma inzetten? Deelnemers aan het symposium gaan naar huis met een APOP handboek!
Naast de APOP-studie vindt nog veel meer onderzoek plaats in Nederland om de Spoedzorg voor Ouderen te verbeteren: hoe kunnen we de kennis en expertise over de oudere patiënt op de SEH vergroten? Hoe kunnen we het herstel van de acuut zieke oudere patiënt verbeteren? Moet dat eigenlijk wel allemaal in het ziekenhuis? En wat is eigenlijk het perspectief van de patiënt zelf? Al deze vragen komen aan bod tijdens het Nationaal symposium over Spoedzorg voor Ouderen. Onderzoekers uit heel Nederland presenteren hun werk en ervaringen. Bovendien heeft een groep onderzoekers besloten hun krachten te bundelen in een Nationaal Consortium over Spoedzorg voor Ouderen. Het symposium wordt afgesloten met het lanceren van het consortium en bekendmaking van de eerste plannen.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.